matt-duncan-127528-unsplash.jpg

Heidenreich:

– «Norwegian Logistics er vår transportsjef»


 

Allerede i 2007 signerte Norges tredje største rørgrossist, Heidenreich, en samarbeidsavtale med Norwegian Logistics AS. Målsetningen var da å redusere kostnadsnivået på transporten og samtidig sørge for god servicegrad.

 
 

Heidenreich kan høres ut som et tysk selskap, eller knyttes til den østerrikske byen med samme navn, men er norskere enn som så. Selskapet ble grunnlagt av nordmannen Sverre Lie Heidenreich i 1904 og er Norges eldste rørgrossist. Heidenreich leverer VVS-produkter natt og dag, til rørleggere over hele landet.

 
 

Da Geir-Vegar Ellingsen tok over som logistikkdirektør i 2007, hadde han allerede jobbet i selskapet med innkjøp i fire år. Det første han gjorde var å ta fatt på jobben med å forbedre og strukturere opp logistikkfunksjonen for lager og transport.

– Spørsmålet jeg stilte meg var: ”Hvordan kan vi finne mer effektive måter å transportere på?” Det er ingen sak å kun redusere transportkostnadene. Utfordringen er å gjøre det samtidig som du opprettholder servicenivået. Da er du konkurransedyktig, forteller han.

På et tips fra administrerende direktør kontaktet han Norwegian Logistics. Ikke lenge etter signerte de en samarbeidsavtale. Det startet i det små med noen få destinasjoner, men etter hvert har samarbeidet blitt betydelig mer omfattende.

“Norwegian Logistics er min transportsjef”

– Jeg bruker Norwegian Logistics som min rådgiver innenfor transport, og betrakter dem nesten som min «transportsjef». En av styrkene deres er dyktige medarbeidere som kommer fra transportbransjen. De kan transport og har i tillegg en bred kontaktflate hos de forskjellige transportørene, på ulike nivåer.

Når Ellingsen skal si noe om hvordan han bedømmer Norwegian Logistics som leverandør og sparringspartner innen logistikk og transport, peker han på fire punkter:

– Jeg vil si at det er fire bærebjelker i samarbeidet vårt. For det første er Norwegian Logistics en god sparringspartner som bidrar til at nytenkning kommer opp på et nytt plan. For det andre er de pålitelige og dyktige i faget sitt. For det tredje gir de oss merverdi i forhandlingssituasjoner gjennom sin analysekraft. De bearbeider tilbudene og gjør dem sammenlignbare, noe som gir bedre forhandlinger og bedre betingelser. Og for det fjerde får vi nå bedre kontroll på transportkostnadene med fakturakontroll, oppsummerer han.

Tiltak som har redusert transportkostnadene

–  Det er ingen tvil om at transport er en betydelig kostnadspost i vårt selskap, og det er derfor viktig at vi finner riktig struktur og riktig avtale med riktig partner. Vi har jobbet med å tilpasse og optimalisere transportkapasitetene, legge om transportstrukturen og transportproduktene, tilpasset godsets beskaffenhet, samt gått gjennom avtaler og samarbeidspartnere. Vi kombinerer også egen transport med innleid transport. Det har bidratt til å redusere transportkostnadene ytterligere, forteller Ellingsen.

 
Geir-Vegar Ellingsen, Logistikkdirektør Heidenreich AS

Geir-Vegar Ellingsen, Logistikkdirektør Heidenreich AS

blue_bg.png
 

Resultater

– Samarbeidet har fungert veldig bra og vært veldig givende. Vi har nå hyppigere møter og drar inn ressurser fra større deler av Norwegian Logistics. Det har vært svært verdifullt. Sammen har vi jobbet oss fram til et mer helhetlig og effektivt konsept for transportløsninger. Jeg kan trygt si at Norwegian Logistics er en svært attraktiv og viktig samarbeidspartner for Heidenreich.

 

Flere arbeider

 
pariwat-srisuwan-404888-unsplash.jpg

Hva legger Norwegian Logistics i ordet “logistikkoptimalisering”?

matt-duncan-127528-unsplash.jpg

Heidenreich: – «Norwegian Logistics er vår transportsjef»

michal-bielejewski-243967-unsplash.jpg

Norwegian Logistics Forvaltningsprogram

matthew-henry-134263-unsplash.jpg

Norwegian Logistics betyr trygghet for sine kunder

miele_header_2.jpg

Reforhandling og konsolidering av lagertjenester

miele_header_2.jpg

Strategiskt bollplank för djupa analyser