matthew-henry-134263-unsplash.jpg

Norwegian Logistics betyr trygghet for sine kunder

 

Innkjøpssjef Kate Grønberg Lyngdal i Melbye erkjente at hun ikke kunne klare å ha oversikt over de variable og forvirrende transportprisene. Norwegian Logistics (NOL) ble løsningen. Med en totalomsetning oppunder en halv milliard og rundt 80 ansatte fordelt mellom Norge og Sverige, er Melbye et solid selskap, men i kampen om gode priser på frakt og ikke minst muligheten til å få noen særlig oversikt over markedet var man likevel en liten aktør.

 
 

Resultater skapes sammen med andre

Løsningen fant hun hos Norwegian Logistics AS, som er godt kjent i logistikkmarkedet for å forvalte mindre og mellomstore vareeieres samlede import- eller eksportvolumer på sjø og fly ned i færre, bedre og riktigere avtaler.

Norwegian Logistics opptrer som en nøytral og uhildet part mellom alle involverte aktører. Dette skaper muligheter for hver enkelt kunde - og for resten av NOLs kunder til samlet å effektivisere og jobbe smartere. Kundene oppnår både trygghet og en bedre plassering i fraktmarkedene gjennom større transportkjøp. Konseptet frigjør tid internt for kunden, som får bedre tid til å fokusere på sin kjernevirksomhet. 

Norwegian Logistics og Melbye har samlet seg i både Norge og Sverige om de samme transportører, noe som gir muligheter for å koordinere transporter på tvers av land - uten at Melbyes avdelinger selv må koordinere seg imellom. På sjøfrakt har Melbye samkjørt sendinger til både Norge og Sverige, og dermed redusert kostnadene. Samtidig er det laget tydelige regler overfor leverandørene og transportørene om å samle gods og sende færre sendinger dersom det er mer kostnadseffektivt og passer i tid. I tillegg skapes det muligheter for å samlaste annet gods som skal fra samme avsenderregion – til samme mottakerregion.

Trygghet

For Kate Grønberg Lyngdal i Melbye betyr samarbeidet med NOL både innspart tid og sparte utgifter, siden oppstarten i løpet av vinteren 2016. 

«Vi har en trygghet i at vi har de riktige prisene. Vi har fått større fokus fra transportørene. Vi får hjelp og svar og gode statistikker. Det gir meg et godt overblikk og større kontroll», sier Grønberg Lyngdal.

«Det er flere aspekter her. Det er viktig at vi ikke får noe merarbeid, at det er enklere, og at vi får noe igjen på bunnlinja og at vi blir godt ivaretatt. Er det noe jeg trenger hjelp til kan jeg bare sende det over til NOL. Jeg trenger ikke bruke tid annet enn å vurdere svaret som kommer tilbake fra NOL», legger hun til.

Sparte penger kommer også Melbyes kunder til gode. «Vi har klart å holde prisene nede overfor våre kunder på transport. Det er en viktig faktor», sier Grønberg Lyngdal. Melbye har lagt samtlige transportkjøp til NOL, inkludert utgående og inngående veitransport. Dette gir ytterligere besparelser for Melbye-gruppen. 

 
melbye-logo.jpg
 

«Jeg fikk aldri tid til å analysere frakt på en god måte. Det var min dårlige samvittighet og jeg fant ut at noe måtte gjøres», sier Grønberg Lyngdal til Moderne Transport mens hun viser oss rundt på Melbyes lager på Skedsmokorset.

Melbye på Skedsmokorset. Kate Edel Grønberg Lyngdal, innkjøpssjef. 

Melbye på Skedsmokorset. Kate Edel Grønberg Lyngdal, innkjøpssjef. 

Flere arbeider

 
pariwat-srisuwan-404888-unsplash.jpg

Hva legger Norwegian Logistics i ordet “logistikkoptimalisering”?

matt-duncan-127528-unsplash.jpg

Heidenreich: – «Norwegian Logistics er vår transportsjef»

michal-bielejewski-243967-unsplash.jpg

Norwegian Logistics Forvaltningsprogram

matthew-henry-134263-unsplash.jpg

Norwegian Logistics betyr trygghet for sine kunder

miele_header_2.jpg

Reforhandling og konsolidering av lagertjenester

miele_header_2.jpg

Strategiskt bollplank för djupa analyser