miele_header_2.jpg

Strategiskt bollplank och partner för djupa analyser

 

Sverige är en viktig marknad för Norwegian Logistics (NOL). Nedanför kan du läsa om vår kund Miele och en intervju som vår rådgivare Michael Odelhög hade med Vilhelm Boije, Head of Logistics på Miele AB i Solna.

 
 

Berätta om vilka utmaningar ni hade med er logistik innan samarbetet med NOL?

– Efter vårt affärssystembyte ökade fraktkostnaderna inte i proportion till vår omsättning och vi hade svårt att få kontroll över affären med vår fraktleverantör. Fakturakontroll genomfördes stickprovsvis, vilket inte gav tillräckligt underlag att dra slutsatser som ledde till lösningar. Vår farhåga var att det hade smugit sig in felaktiga mappningar mellan IT systemen och behovet av en ordentlig genomlysning kändes ömmande.

Vad var anledningen till att ni anlitade NOL?

– Vårt systerbolag i Norge har en lång relation till NOL med flertalet framgångsrika projekt i ryggsäcken. Vi hade samtal med två andra leverantörer, men inget erbjudande var lika helhetstäckande med ett komplett förvaltningsalternativ.

Vad var uppdraget ni gav NOL?

– Uppdraget var enkelt: Hjälp oss komma tillrätta med våra fraktkostnader och att få kontroll över vår transportlösning.

Beskriv lösningen som presenterades av NOL

– Initial analys och kartläggning av affären visade att en upphandling var det enda rätta. Detaljerad analys av ett helt år (baseline) visade dessutom att det smugit sig in fel i EDI kopplingarna och mappningarna vilka ledde till felaktigheter på flera plan i affären.

Vad blev slutresultatet av samarbetet med NOL? 

– Vi har nu god kontroll på vår affär med transportören. Vinnare i upphandlingen blev samma transportör som tidigare och samarbetet fungerar nu väl med en djupare förståelse för varandra och affären.

 
miele-logo.png
 

Sedan grundandet 1899 är Miele ett oberoende familjeföretag som känner samma ansvar i förhållande till ägare, anställda, kunder och leverantörer som till miljö och samhälle.

Företaget är inriktat på tillverkning av hushållsmaskiner för kök, tvätt- och golvvård samt tvätt- och diskutrustning för professionell användning och medicin- och laboratorieteknisk utrustning (Miele Professional). Den strategiska visionen är att vara världens mest pålitliga och eftertraktade premiumvarumärke.

Miele erbjuder sina kunder produkter med höga ambitioner vad gäller livslängd, prestanda, användarkomfort, energieffektivitet, design och service. Det är det som menas med valspråket ”Immer besser” som redan grundarna Carl Miele och Reinhard Zinkann tryckte på sina maskiner, och som präglar Miele ännu idag.

Företaget koncentrerar sig enbart på varumärket Miele och dess placering bland marknadens bästa aktörer. Miele står för långsiktigt tänkande och agerande, kontinuitet beträffande värderingar och målsättningar, ett partnerförhållande till kunder och leverantörer och en medarbetarorienterad företags- och ledningskultur.

blu_bg.png

”Med sin djupa branscherfarenhet och sitt personliga bemötande fungerar Norwegian Logistics AB både som ett strategiskt bollplank och som en partner för djupa analyser”.

- Vilhelm Boije, Miele AB

NOL: Vilka effekter fick samarbetet?

– Våra transportkostnader är nu i balans och förutsägbara. En omfattande re-implementering har lett till att vi nu har den dokumentationen, strukturen och IT lösningen som krävs för att transportlösningen ska vara tillfredsställande för våra kunder.

Vilka framtida planer har Miele för samarbetet med NOL?

– NOL kommer högst sannolikt även vara delaktiga i kommande projekt inom logistik.

Hur vill du sammanfatta samarbetet med NOL?

– Med sin djupa branscherfarenhet och sitt personliga bemötande fungerar Norwegian Logistics AB både som ett strategiskt bollplank och som en partner för djupa analyser.

Vi ser fram emot fler spännande projekt - tack för en trevlig intervju, Vilhelm!

 
Vilhelm Boije, Head of Logistics, Miele AB

Vilhelm Boije, Head of Logistics, Miele AB

Flere arbeider

 
pariwat-srisuwan-404888-unsplash.jpg

Hva legger Norwegian Logistics i ordet “logistikkoptimalisering”?

matt-duncan-127528-unsplash.jpg

Heidenreich: – «Norwegian Logistics er vår transportsjef»

michal-bielejewski-243967-unsplash.jpg

Norwegian Logistics Forvaltningsprogram

matthew-henry-134263-unsplash.jpg

Norwegian Logistics betyr trygghet for sine kunder

miele_header_2.jpg

Reforhandling og konsolidering av lagertjenester

miele_header_2.jpg

Strategiskt bollplank för djupa analyser