edgar-chaparro-548820-unsplash.jpg

Reforhandling og konsolidering av lagertjenester

 

Norwegian Logistics (NOL) mottok en forespørsel om å påta seg ett prosjektoppdrag for en velkjent aktør innen varehandel.

 
 

Bakgrunn

NOLs nye kunde leide på denne tiden et lagerbygg på ca 11000m2 i Østlandet hvor den operasjonelle driften ble utført av en 3PL-leverandør (Tredjepartslogistikk). Leiekontrakten var i ferd med å løpe ut, og kunden ønsket en nøytral vurdering av hvilke nye alternativ og muligheter som fantes i markedet. Kunden hadde også lager hos en 3PL-leverandør i Gøteborg. I tillegg til dette hadde de et eget lager på 1500m2, drevet av egne ansatte. Ett uttalt mål var å samlokalisere alle disse enhetene for å få potensielle stordriftsfordeler og utnytte synergier i transportavtalen.

Mål

Målsetningen med prosjektet var å finne den beste løsningen med tanke på effektivitet, fleksibilitet og naturligvis pris. Løsningen måtte dekke kundens nåværende behov og samtidig kunne tilrettelegges for fremtidige løsninger. Kunden ønsket også at NOL skulle komme med en klar anbefaling på hvilken aktør og løsning som ville være best egnet for deres virksomhet de kommende 5-10 år.

Et grep som også ville kunne gi store effekter var å inkludere eksterne merkevarer i den nasjonale vareflyten. (Dvs at de eksterne merkevarene ble tatt inn på lager og distribuert sammen med firmaets egne merkevarer). Dette grepet ble imidlertid vurdert til å være for omfattende til å bli inkludert i pågående prosjekt. Et eget prosjekt ble derfor planlagt for å kunne gjennomføres senere.

DSC03139.jpg
 

Tiltak

NOL fokuserte på følgende tiltak i løpet av prosjektet:

  • Transportanalyser av både inngående og utgående vareflyt for optimal lokalisering av nytt lager – også med hensyn til servicegrad og kostnad

  • Analyser for både nåværende og fremtidige volumer – også med hensyn til varierende kapasitetsbehov og nødvendige ressurser

  • Kostnadsanalyser og vurdering av alle nødvendige investeringer

  • Strategivurderinger knyttet til både operasjonell og finansiell fleksibilitet, fremtidig salgsstrategi og avkastning på investert kapital

Utfall

Gjennom analyser og vurderinger konkluderte NOL med at en forlengelse av leieforholdet til eksisterende lager ikke var å anbefale. Etter denne konklusjonen, anbefalte NOL videre at en 3PL-driftsform (outsourcing av lagertjenester til tredjepart) ville være den optimale løsningen for sin kunde. Med tanke på kundens geografiske tyngdepunkt, konkluderte også NOL med at den nye lagerlokasjonen ikke lenger burde være i Østlandet. NOL fant den best egnede 3PL-leverandøren for kunden, og ny 5-årskontrakt ble undertegnet. Den nye 3PL-leverandøren var plassert nord for Oslo, og overtok driften for begge tidligere norske lager i samme lokasjon. NOL anbefalte videre at lageret i Sverige burde opprettholdes i sin daværende form.

blue_bg.png

Besparelse

Ved optimalt estimert egendrift satt opp mot ny 3PL-kontrakt i henhold til NOLs mottatte tilbud, ville den estimerte kostnaden kunne senkes betraktelig. Kostnadsbesparelsen endte til slutt på 22% i besparelse for en svært fornøyd kunde. 

NOLs anbefalinger ga følgende resultat:

22%

reduksjon totalt i lagerkostnader

8%

flere ordre ble håndtert samme dag som ordrene ankom

12%

Høyere produktivitet på lageret resulterte grunnet kortere behandlingstid pr ordre

Flere arbeider

 
pariwat-srisuwan-404888-unsplash.jpg

Hva legger Norwegian Logistics i ordet “logistikkoptimalisering”?

matt-duncan-127528-unsplash.jpg

Heidenreich: – «Norwegian Logistics er vår transportsjef»

michal-bielejewski-243967-unsplash.jpg

Norwegian Logistics Forvaltningsprogram

matthew-henry-134263-unsplash.jpg

Norwegian Logistics betyr trygghet for sine kunder

miele_header_2.jpg

Reforhandling og konsolidering av lagertjenester

miele_header_2.jpg

Strategiskt bollplank för djupa analyser