Frokostseminar -Norwegian Fashion Hub

Riktig logistikkatferd hos innkjøp og salg er essensielt for å skape langsiktige kundeforhold. Feil atferd kan i verste fall ødelegge ditt selskaps rennomé, og det minimerer sjansen for at kunden kommer tilbake.

Dette var kjernen av det vi snakket om på Norwegian Fashion Hub sitt frokostseminar den 17. september. Vi takker for invitasjonen, det er alltid spennende å kunne få dele vår kunnskap.

Fra oss stilte Lars Fredrik Eriksen og Arne-Fredrik Pedersen på seminaret.

Frokostseminar (1).jpg
Frokostseminar (16).jpg
Frokostseminar (15).jpg

Retur - et viktig ledd i kundeopplevelsen

Det er viktig å kunne se på retur som noe mer enn bare at varen blir returnert, eller et tapt salg. Retur er din siste sjanse til å gjøre kunden fornøyd, så bruk den godt. Det er nemlig ved retur at kunderelasjonen virkelig settes på prøve, for jobben er ikke ferdig selv om forbrukeren har fått sitt produkt. Retur er altså ikke et konkurransefortrinn med mindre det gjøres på en god måte.

Å ha en tilpasset returordning er essensielt. Ifølge Bring valgte 50% av forbrukere å handle sine julegaver på nett, og andelen ser ikke ut til å gå ned - tvert imot. Jo flere som handler på nett, jo større krav setter det til god gjennomføring av retur. Tilpass returordningen din etter når på året det skal handles. For eksempel vil forbrukere sette andre krav til retur rundt juletider da julegavene skal handles. Hele 80% av forbrukere mener da at utvidede returfrister er en viktig faktor når de skal velge hvor de skal handle gavene.

 
 

Kommuniser tydelig hvilke returordninger din bedrift har, og gjør det så enkelt som mulig. Jo enklere returprosessen er, jo bedre blir opplevelsen for kunden. Vær tydelig på hvilke retningslinjer kunden må forholde seg til, da med tanke på frister og andre vilkår. God informasjon og tilgjengelighet om en mulig retur gjør kundeopplevelsen komplett.  

Retur handler derimot ikke bare om god informasjon og tilgjengelighet. Det setter også store krav til at bedriften din har en lønnsom og effektiv logistikk. Logistikk i dagens marked defineres i stor grad av kundens makt, ettersom den blir større og større. Kunden kan ses på som en del av logistikken, og retur blir her viktig. Retur er et voksende problem for mange bedrifter, da dette blir mer vanlig som konsekvens av at kunden har så stor makt. Før var retur knyttet til defekte produkter, men per i dag returnerer kunder kanskje fordi det er gratis å gjøre det, eller fordi de med intensjon bestiller for mye. Returhåndtering har derfor mye å si for kundeopplevelsen, og det er også her viktig å ha logistikken i orden.

For å opprettholde gode kunderelasjoner er det altså viktig å ha en god returordning. Det er sjeldent at noen vinner på at noe er tungvint, så gjør det så lett som mulig. Dette kan føre til at de vil handle hos dere igjen, selv om de ikke var fornøyd med selve varen.

Hva er egentlig logistikk?

Hvis du fikk 30 sekunder på deg til å forklare hva logistikk er, hadde du klart å gjøre det presist og forståelig?

 
 

Vi i Norwegian Logistics opplever ofte at folk har en smal oppfatning av hva logistikk egentlig omfatter. Automatisk tenker mange på vare, lager og transport når de hører ordet logistikk – men faktum er at logistikk handler om så mye mer enn det. I følge SNL er definisjonen av logistikk “planlegging og administrasjon av håndtering av materialer og produkter i en bedrift.” Altså; logistikk omfatter veldig mye, og transport er kun en liten del av det.  

Vi forklarer logistikk som noe som omhandler alle leddene i kjeden, fra et behov oppstår til det behovet er dekket. Innenfor dette kan man dele opp i tre ledd; informasjonsflyt, vareflyt og pengeflyt.

  • Informasjonsflyt handler om at ting skal være sporbart, dokumentert og omfatter både det interne og eksterne.

  • Vareflyt er mer åpenbart – her handler det om at varen sendes fra f.eks. grossist til butikk, eller fra butikk til kunde.

  • Pengeflyt omfatter alle kostnadene som påløper seg gjennom hele kjeden.

 Helt enkelt: Du bestiller en vare fra en nettbutikk (informasjonsflyt), du betaler for varen (pengeflyt) og varen blir sendt fra lager (vareflyt). Dette tar under 30 sekunder å si.

Logistikk og produktivitet
Logistikk er sjelden ansett som en kjernevirksomhet, men det kan i stor grad påvirke produktiviteten og lønnsomheten i en bedrift. Med dette mener vi at logistikk styrer mange av de andre interne prosessene som får ting til å flyte, nettopp fordi man har kontroll på logistikken. Kort fortalt: Logistikk får ting til å flyte bedre.

 Vi ser at logistikk ofte er definert av andre oppgaver i en bedrift, og jo mer lønnsom og effektiv leveringskjede du har, jo mer kan du konkurrere på. Du har altså ingenting å tape på å forbedre din bedrifts logistikk!