Hva er egentlig logistikk?

Hvis du fikk 30 sekunder på deg til å forklare hva logistikk er, hadde du klart å gjøre det presist og forståelig?

 
 

Vi i Norwegian Logistics opplever ofte at folk har en smal oppfatning av hva logistikk egentlig omfatter. Automatisk tenker mange på vare, lager og transport når de hører ordet logistikk – men faktum er at logistikk handler om så mye mer enn det. I følge SNL er definisjonen av logistikk “planlegging og administrasjon av håndtering av materialer og produkter i en bedrift.” Altså; logistikk omfatter veldig mye, og transport er kun en liten del av det.  

Vi forklarer logistikk som noe som omhandler alle leddene i kjeden, fra et behov oppstår til det behovet er dekket. Innenfor dette kan man dele opp i tre ledd; informasjonsflyt, vareflyt og pengeflyt.

  • Informasjonsflyt handler om at ting skal være sporbart, dokumentert og omfatter både det interne og eksterne.

  • Vareflyt er mer åpenbart – her handler det om at varen sendes fra f.eks. grossist til butikk, eller fra butikk til kunde.

  • Pengeflyt omfatter alle kostnadene som påløper seg gjennom hele kjeden.

 Helt enkelt: Du bestiller en vare fra en nettbutikk (informasjonsflyt), du betaler for varen (pengeflyt) og varen blir sendt fra lager (vareflyt). Dette tar under 30 sekunder å si.

Logistikk og produktivitet
Logistikk er sjelden ansett som en kjernevirksomhet, men det kan i stor grad påvirke produktiviteten og lønnsomheten i en bedrift. Med dette mener vi at logistikk styrer mange av de andre interne prosessene som får ting til å flyte, nettopp fordi man har kontroll på logistikken. Kort fortalt: Logistikk får ting til å flyte bedre.

 Vi ser at logistikk ofte er definert av andre oppgaver i en bedrift, og jo mer lønnsom og effektiv leveringskjede du har, jo mer kan du konkurrere på. Du har altså ingenting å tape på å forbedre din bedrifts logistikk!