Gjennom våre tjenester kan vi knytte salg og logistikk sammen

 

 Gjennom bruk av god innsikt, riktig teknologi og god informasjon skaper vi kvalitet sammen med våre kunder. Vårt mål er å gjøre logistikk til en prioritet, og for deg til å kunne bruke din egen informasjon proaktivt.
Dette gjør vi enkelt for deg ved å vise deg det du trenger å se - så slipper du å lete.

 

Beslutningsverktøy

-Har du tallene på din side?

Vi er bekjemper av “magefølelsebeslutninger”, og mener at valg bør tas på riktig grunnlag. For å kunne ta de riktige valgene effektivt, er det viktig å ha den nødvendige informasjonen lett tilgjengelig. Beslutningsverktøyet er et dashboard vi tilbyr, som gir deg full oversikt over den informasjonen du trenger. Dette er noe vi vil implementere i alt vårt arbeid, for å kunne gi deg mest mulig verdi. Slik har du alltid tallene på din side.

 
 
 
radgivning.png

Rådgivning

Vi tilbyr ulike former for rådgivning, knyttet opp til din bedrifts problemstilling. Våre erfarne rådgivere har ulik erfaring, og finner alltid noe som kan forbedres i din leveringskjede. Vårt mål er å overføre vår kunnskap til deg, og å synliggjøre hvor stor påvirkning logistikk har på din bedrift.

Sammen finner vi gode løsninger.

lfp.png

Logistikkforbedringsprogram

En pakkeløsning med formål om å forbedre din virksomhets logistikk. Vi kartlegger og evaluerer nåsituasjonen, og setter i gang tiltak for å oppnå ønsket effekt. Alt for å ta din leveringskjede til et nytt og mer lønnsomt nivå.Bilde1.png

Tilstandsrapport

Det er vanskelig å vite hvilket logistikknivå bedriten din ligger på, og hvordan tilstanden er per dags dato. En tilstandsrapport fra oss vil gi deg oversikt over din atferd og hvordan dine prosesser er i forhold til beste praksis.


 
 
utleie.png


Utleie

En av våre rådgivere bistår din bedrift med logistikkadministrasjon, og den problemstilling du måtte stå i, i en bestemt periode. Dette avhenger fra prosjekt til prosjekt, men det vil være et godt alternativ for å unngå unødvendige og langvarige utgifter.

avtaler.png

Vurdering og reforhandling

Et av tiltakene vi ofte ser må gjøres, er at det er behov for en vurdering og reforhandling av logistikkavtaler for at de skal stemme med din atferd. Her kan vi gjennomføre det, enten basert på timer, eller som en gain sharing-modell.


 
 

Dette er prosessen vi baserer arbeidet vårt på.

 
Hjerne.png

1. Innsikt

Viktig steg på veien mot ønsket effekt. Med god innsikt har vi et godt grunnlag for å kunne tilby din bedrift de beste løsningene.

Situasjon.png

2. Situasjonsbilde

Det er viktig å forstå hvordan det står til med din egen bedrift, og det er her vi presenterer hvordan situasjonsbildet er – og hvordan vi vil gå fram for å optimalisere tilstanden.

Data.png

3. Analyse

Våre analyser er svært grundige, noe vi mener trengs for å kunne skreddersy de løsningene som gjør din leveringskjede både lønnsom og effektiv.

Tankekart.png

4. Tiltaksplan

Vi utvikler og legger fram de tiltakene vi mener er nødvendige for å kunne gjennomføre vårt arbeid på best mulig måte for din virksomhet.

Tannhjul lyspære.png

5. Implementering

Vi gjennomfører de tiltakene som vi har lagt fram og gjør dette i god dialog med alle interessenter.

Stolper.png

6. Effekt

Vi kartlegger den effekten optimaliseringen vil ha, og jobber mot å oppnå disse.

Kakediagram.png

7. Evaluering

Vi evaluerer vårt eget arbeid og legger frem resultat av tiltakene som er gjort.

Oppfølging.png

8. Oppfølging

Videre følger vi opp de avtaler som er inngått og hvordan tilstanden er i en avtalt periode fremover.

“Rådgiverne hos Norwegian Logistics spiller en viktig rolle for oss ved å overvåke og kontrollere varestrømmen, slik at både vi sentralt og den enkelte butikk kan være trygge på at dette blir adressert dersom det skulle være avvik.”

Torgeir Gulbrandsen, Eurosko

Kontakt oss

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat. Vi ringer når det passer deg.

Dato og tidpunkt